• Adres
 • ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 14F
  59-900 Zgorzelec
 • Biuro czynne
 • Pon. – Czw.: 8.00 – 16.00
  Piątek: 8.00 – 15.00
 • Zadzwoń
 • +48 730 990 283
  +48 730 990 787

Drzwi przesuwne HST

Jednym z rozwiązań okiennych zdobywającym coraz większą popularność w Polsce są unoszono-przesuwne drzwi balkonowe z PVC, nazywane potocznie drzwiami HST. Wyrób powszechnie stosowany w innych krajach, u nas jest jeszcze nadal czymś o czym wiele się mówi i pisze, a niewielu go widziało. Właśnie takie drzwi znajdą Państwo w ofercie ROXIMPLAST. Ze względu na zaawansowanie techniczne, drzwi HST nie są produktem, który potrafi wykonać każda firma zajmująca się produkcją stolarki okiennej z PVC. Jest to produkt wymagający producenta dysponującego odpowiednią wiedzą techniczną i technologiczną. 

Drzwi HST, to produkt przeznaczony przede wszystkim dla inwestorów wymagających. Wymagających wysokiej jakości wyrobów po to, by w finalnym efekcie otrzymać budynek całkowicie zgodny z ich oczekiwaniami użytkowymi, a przede wszystkim funkcjonalnymi w zakresie optymalnego wykorzystania powierzchni mieszkalnej i możliwości jej samodzielnego kształtowania. Drzwi HST można określić jako produkt oferowany przez doskonałych, wymagającym.

HST 85 MM FOLDER

Drzwi przesuwne HST niski próg

Drzwi przesuwne HST niski próg

Rodzaje konstrukcji drzwi HST

schemat_drzwi_HST

Drzwi balkonowe typu HST mogą występować w co najmniej w kilku różnych wersjach i układach skrzydeł oraz części nieotwieranych. Różnorodność konstrukcji jest jedną z niezaprzeczalnych zalet tego rozwiązania. Tylko potrzeby funkcjonalne i wyobraźnia inwestora będą decydowały, czy w naszych drzwiach balkonowych otwierać będziemy niezależnie od siebie jedno, dwa czy aż cztery skrzydła. Poniżej kilka schematów obrazujących możliwe kombinacje części otwieranych i nieotwieranych w drzwiach HST.

Jak to działa?

HST

Z pewnością nie wszyscy inwestorzy są specjalistami od czytania schematów i rysunków technicznych, dlatego na podstawie kilku zdjęć pokazujemy jaka jest idea działania drzwi HST i jak to jest możliwe, że skrzydła tych drzwi mijają się bezawaryjnie, a jednocześnie cała konstrukcja zachowuje należytą stabilność i szczelność. Dzięki odpowiedniej kombinacji profili w części nadproża drzwi i w części progowej oraz specjalistycznym okuciom okiennym, skrzydła swobodnie i bez najmniejszego oporu przesuwają się względem siebie lub względem nieotwieranych części konstrukcji.

Odpowiednia szczelność przestrzeni pomiędzy poruszającymi się skrzydłami drzwi HST w chwili gdy pozostają one w pozycji zamkniętej zapewniona jest przez specjalny układ nakładających się na siebie zaczepów wyposażonych w system uszczelek przylgowych. Rozwiązanie przedstawione na poniższym rysunku pozwala osiągnąć szczelność konstrukcji porównywalną do klasycznych okien z PVC, w których uszczelniana jest przylga zewnętrzna i wewnętrzna.

CENNIK HST 85mm

Konstrukcyjną stabilność drzwi HST uzyskuje się nie tylko dzięki nienagannej jakości kształtowników systemu IDEAL 4000, ale przede wszystkim dzięki koniecznej rygorystycznej dbałości producenta o dobór odpowiednich elementów wzmocnień do kształtowników z PVC. Wystarczy spojrzeć na jedno z powyższych zdjęć, na którym widać przekrój specjalnego aluminiowego wzmocnienia elementu nadproża, a właściwie ościeżnicy drzwi. Wykonywanie koniecznych obliczeń i przestrzeganie zasad statyki przy doborze wzmocnień jest kolejnym z warunków poprawności wykonania i wieloletniego bezawaryjnego funkcjonowania drzwi HST. Wymóg właściwego doboru wzmocnień i obliczeń statycznych staje się jeszcze bardziej oczywisty jeśli przyjrzeć się dopuszczalnym maksymalnym wymiarom konstrukcji drzwi typu HST określonym w katalogu technicznym firmy ALUPLAST.

drzwi_HST_wymiary

Konstrukcja okienna o całkowitej rozpiętości 6 metrów i skrzydle drzwi balkonowych o szerokości 3 metrów, to imponujący wynik. Wystarczy chwilę policzyć, by stwierdzić, że skrzydło o przykładowym wymiarze 3000 x 2250 ze standardową już szybą dwukomorową 4/12/4/12/4 będzie osiągało wagę około 240 kg  – 250 kg.

drzwi_HST_maksymalne_wymiary

Jakość, to fakt… mierzalny.

 
Pisząc wyżej o szczelności wspomnieliśmy, że drzwi HST wykonane z kształtowników ALUPLAST serii IDEAL  4000 charakteryzują się podobną klasą właściwości określanych według PN-EN 14351-1:2006 jak wysokiej jakości okna o bardziej standardowym wyglądzie i wielkości.  Aby rozwiać ewentualne wątpliwości zawsze staramy się przedstawić dowody na stawiane przez siebie tezy. Tym razem będzie dokładnie tak samo. Każdy kto profesjonalnie zajmuje się branżą okienną wie, że o użytkowej jakości wyrobu mogą świadczyć wyniki badań przeprowadzanych przez certyfikowane lub notyfikowane laboratoria przede wszystkim w zakresie ustalenia takich właściwości okien i drzwi balkonowych jak odporność na obciążenie wiatrem, wodoszczelność i przepuszczalność powietrza. Poniżej prezentujemy wyniki badań drzwi HST firmy ALUPLAST wykonane w tym renomowanym laboratorium IFT Rosenheim.

Konieczne wydaje się teraz krótkie omówienie uzyskanych wyników, bo nie każdy z inwestorów musi wiedzieć jakie wymagania wyrobom stawia przywołana wyżej norma PN-EN 14351-1:2006 i co konkretnie wynika z osiągniętych klas w zakresie opisanych w certyfikacie właściwości drzwi HST.

Przekładając skrótowe i techniczne określenia certyfikatu na język użytkowników okien można powiedzieć, że:

Najbardziej narażony na odkształcenie element drzwi HST ugiął się o dopuszczoną normą 1/300 swojej długości pod wpływem ciśnienia parcia wiatru 1200 Pa, co odpowiada wiatrowi wiejącemu z prędkością około 158 km/h i jest oznaczane według PN-EN 14351-1:2006 klasą C-3.

ift

Nieosłonięte drzwi HST zachowały szczelność na przenikanie wody opadowej do wnętrza konstrukcji przy ciśnieniu parcia wiatru 600 Pa, co odpowiada wiatrowi wiejącemu z prędkością około 112 km/h i jest oznaczane według PN-EN 14351-1:2006 klasą 9A.

Przy ciśnieniu parcia wiatru 600 Pa, do wnętrza pomieszczenia przez 1m szczeliny przenika mniej niż 0,75 m3 powietrza co oznaczane jest według PN-EN 14351-1:2006 jako klasa 4 w zakresie przepuszczalności powietrza i świadczy o najwyższej możliwej szczelności wyrobu na niekontrolowaną infiltrację powietrza.

Wniosek: Przedstawiony przez Instytut z Rosenheim końcowy certyfikat badań drzwi HST firmy ALUPLAST jednoznacznie potwierdza klasę użytych do ich produkcji komponentów – kształtowników, wzmocnień, uszczelek i okuć oraz najwyższą jakość wyrobu jako całości.

Ciepło i bezpiecznie, czyli dobrych informacji ciąg dalszy

Pisząc o drzwiach HST warto im się przyjrzeć także pod kątem takich właściwości jak przenikalność cieplna oraz odporność na włamanie. Obie te właściwości okien są nader często wymieniane przez inwestorów jako decydujące o ewentualnym wyborze i zakupie okien z PVC.

Ciepło + 60%

Zacznijmy od przenikalności cieplnej, bo hasło oszczędności energii zrobiło w ciągu dwóch ostatnich lat oszałamiającą karierę na rynku okien i jeśli któryś z oferowanych wyrobów nie jest przedstawiany jako energooszczędny, to szanse na jego sprzedaż zdecydowanie maleją.
Choć inwestorskie poszukiwania oszczędności energii rzadko opierają się na faktach, a zdecydowanie częściej na reklamie, to w wypadku drzwi HST warto przedstawić twarde energooszczędne fakty, tym bardziej, że stanowią one najlepszą energooszczędną reklamę.

Na początek pokażemy jakie złożenie kształtowników zostało przedstawione do badań przenikalności cieplnej w laboratorium w Rosenheim.

drzwi_HST_zestaw

Zgodnie z raportem badań przenikalności cieplnej dla kształtowników drzwi HST wykonanym przez laboratorium w Rosenheim dla tego złożenia kształtowników uzyskano następujący wynik:

drzwi_HST_Uf

Dla wszystkich ciepłolubnych czytelników, w oparciu o uzyskany w badaniach wynik dla kształtowników okiennych, wykonamy teraz wyliczenie współczynnika przenikania ciepła dla drzwi balkonowych HST ALUPLAST IDEAL  4000 o wymiarach 6000 x 2250 przeszklonych standardową szybą dwukomorową o współczynniku przenikania ciepła dla środkowej części szyby Ug = 0,7 W(m2 * K) i wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka termicznego na styku szyby z ramą ? = 0,045 W(m2 * K).

Do obliczeń zastosujemy następujący powszechnie znany wzór służący do obliczania współczynnika przenikania ciepła okien i drzwi balkonowych

?UgAS + ?UfAR  + ?L ?

Uw = —————————–

         A

Gdzie:

Uw          – Współczynnik przenikania ciepła okna  W (m2 x K)

Ug           – Współczynnik przenikania ciepła w środkowej części szyby zespolonej  W (m2 x K)

AS           – Pole powierzchni szyby w  m2

Uf            – Współczynnik przenikania ciepła ramy W(m2 x K)

AR          – Pole powierzchni ramy w m2

?             – Liniowy współczynnik przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą

L              – Długość liniowego mostka cieplnego na styku szyby z ramą, w mb

A             – Całkowite pole powierzchni okna w m2

(0,7 * 10,92) + (2 * 2,58) + (19,01 * 0,045)           13,65

Uw = ————————————— =——–  = Uw  = 1,01  W(m2 x K)

13,5                                                       13,5

Od dnia 01.01.2009 Minister Infrastruktury ustalił, że maksymalna dopuszczalna wartość współczynnika przenikania ciepła dla okien i drzwi wynosi Uw (max) = 1,7 W(m2 x K).

Porównując maksymalną dopuszczalną wartość współczynnika przenikania ciepła z wartością ustaloną na podstawie przedstawionych badań i wykonanych obliczeń z łatwością można ustalić, że drzwi HST systemu ALUPLAST IDEAL INTERTEC 4000 charakteryzują się współczynnikiem przenikania ciepła aż o 60% lepszym od wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

Bezpieczeństwo ? klasa 2 (WK 2)

Dokonując wyboru okien na potrzeby własnych inwestycji, wielu inwestorów z pewnością kieruje się również koniecznością zapewnienia domownikom poczucia bezpieczeństwa oraz ochroną obiektu przed niepożądaną ingerencją osób trzecich. Z policyjnych statystyk wynika, że elementem stolarki okiennej najbardziej narażonym na włamania są okna i drzwi balkonowe. Jedną z metod zabezpieczania budynków przed niepowołanymi wtargnięciami jest stosowanie okien i drzwi o podwyższonej odporności na włamanie. Powszechną, aczkolwiek nieprawidłową praktyką na rynku okien jest sugerowanie nabywcom, że okno wykonane z komponentów dla których w badaniach określono jakąś klasę odporności na włamanie, również będzie ją posiadało. Niestety użycie okuć i szyb o zbadanej odporności na włamanie nie daje żadnej gwarancji, że całe okno też będzie posiadało klasę odporności na włamanie wyższą niż najsłabsza klasa 1.

Ustalenie klasy odporności okna lub drzwi na włamanie odbywa się wyłącznie w trakcie specjalistycznych badań. Drzwi balkonowe HST z kształtowników IDEAL 4000 przeszły takie badania i dla ich określonej konstrukcji oznaczona została odpowiednia klasa odporności na włamanie. W konkluzji i wnioskach z badań notyfikowane holenderskie laboratorium Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG) ustala dla przedstawionych do badań drzwi HST klasę 2 odporności na włamanie.

Wydaje się, że ze względu na sporą ilość informacji i rysunków warto podsumować dotychczasowe ustalenia przedstawiając zbiorczo wszystkie ustalone w różnych badaniach właściwości drzwi HST odnosząc je do najważniejszej na rynku okiennym normy PN-EN 14351-1:2006.

Zestawienie zbadanych właściwości drzwi balkonowych HST zgodnie

PN-EN 14351-1:2006

Odporność na obciążenie wiatrem                         – C 3                        (1.200 Pa)

Wodoszczelność                                                          – 9A                         (600 Pa)

Przepuszczalność powietrza                                    – klasa 4  (600 Pa)

Przenikalność ciepła                                                  – Uw 1,01                W(m2 * K)

Odporność na włamanie                                            – klasa 2 (WK2)

Teraz łatwiej będzie inwestorom porównywać pomiędzy sobą różne konstrukcje drzwi HST. Zanim przemówią do inwestorów ceny, niech najpierw przemawia technika i fakty.