POLITYKA PRYWATNOŚCI

OSTAL GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu 59-900 ul. Boh. II A.W.P. 14F zarejestowana w KRS pod Nr 0000482551 przez Sąd Rej. IX wydział gospodarczy dla Wrocławia Fabrycznej, NIP 6152043863 będąc właścicielem serwisów i stron www.roximplast.pl; www.roximplast.com zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Każdego klienta OSTAL GROUP Sp. z o.o. i użytkownika serwisu oraz czasopism należących do OSTAL GROUP Sp. z o.o. obowiązuje aktualna polityka prywatności znajdująca się na stronie: www.roximplast.pl Jakiekolwiek wprowadzane w przyszłości zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: OSTAL GROUP Sp. z o.o. nie udostępnia i nie sprzedaje osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów i użytkowników swoich serwisów i czasopism. Jeśli nie zgadzasz się z polityką prywatności, prosimy nie odwiedzać serwisów i nie prenumerować czasopism należących do OSTAL GROUP Sp. z o.o., oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez OSTAL GROUP Sp. z o.o.

DANE OSOBOWE

W czasie korzystania z serwisów należących do OSTAL GROUP Sp. z o.o. możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane o które będziesz poproszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku zamówień będziesz poproszony o podanie pełnych danych osobowych. Wymagamy tylko tych danych które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność której te dane dotyczyły.

ZAMAWIANIE USŁUG I PRODUKTÓW

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez OSTAL GROUP Sp. z o.o. wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

NIEZAPOWIEDZIANE WIADOMOŚCI

OSTAL GROUP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane adresowe posiada i które zgodziły się na politykę prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości OSTAL GROUP Sp. z o.o. rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów ( np. nowości, promocje itp. ) niekomercyjne listy ( np. życzenia, komentarze itp.) oraz informacje komercyjne których rozsyłka została opłacona przez klientów OSTAL GROUP Sp. z o.o. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych OSTAL GROUP Sp. z o.o. Informacje są częściowo filtrowane przez co ograniczana jest ich objętość i są wysyłane sporadycznie.

JAWNE DANE OSOBOWE

Dane osobowe podane w serwisach należących do OSTAL GROUP Sp. z o.o. przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Dlatego te dane nie podlegają polityce prywatności.

PARTNERZY

Polityka prywatności nie dotyczy serwisów i firm których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do OSTAL GROUP Sp. z o.o. Wyłączenie odpowiedzialności. OSTAL GROUP Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku skorzystania z ofert handlowych przedstawianych w wysyłanych biuletynach. Akceptacja polityki prywatności jest dobrowolna i oznacza świadome zrozumienie treści w niej zawartych.